Muzeum Policie ČR

Králové Šumavy či samurajské meče v nabídce muzea mapujícího náš souboj se zločinem

Kdy: 10:00–17:00 

Kde: Ke Karlovu 1, Praha 2

Vstupné: zdarma

 

 

Stálá expozice

Historie, vznik, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území našeho státu, kriminalistika a známé kriminalistické případy, včetně předmětů doličných, prezentace problematiky cizinecké policie, dopravní a letecké služby a náhled do vývoje speciálních policejních složek. Boj policie proti drogám – stálá výstava Národní protidrogové centrály o boji proti narkotikům u nás od roku 1918.

 

Výstavy

 

Unikáty z našich sbírek

Výstava představuje to nejzajímavější z depozitářů sbírek písemností, fotografií, stejnokrojů, zbraní a předmětů pocházejících z trestné činnosti. Návštěvník tak může spatřit nejen legendární střílející opasek a model tanku, ale i stejnokroje generálů posledních 25 let. Spatří i další unikáty v podobě vzácných tisků, fotografií či jedinečných artefaktů z natáčení seriálu 30 případů majora Zemana.

 

 

Králové Šumavy

Výstava připomíná činnost kurýrů, převaděčů (dobovým označením agentů-chodců) a dalších lidí, kteří v prostoru západní Šumavy s nasazením vlastního života pomáhali československým občanům na jejich cestě na Západ. Součástí výstavy jsou i panely věnované příslušníkům Státní bezpečnosti, Pohraniční stráže či zahraničních exilových center a dobové filmové a literární propagandě. Pozornost je zaměřena i na provokační akce Státní bezpečnosti, zejména na legendární a doposud v detailech málo známou Akci Kameny. Výstava také reflektuje změny šumavské krajiny a osídlení, které souvisely jednak s bezprostředními poválečnými událostmi, jednak s politickým uspořádáním po Únoru 1948.

 

 

Pocta japonskému meči

Výstava samurajských mečů a mečových záštit cuba z českých sbírek představuje tento fenomén z různých aspektů – od uměleckého po metalurgický a sakrální. Výstava prezentuje mimo jiné několik význačných mečů japonské muzeální úrovně, práce význačných mečířů jako Bizen Jasumicu, Tanba no kami Jošimiči, Gassan či Muramasa. Mezi exponáty se nachází šavle s čepelí meče katana knížete Hieronyma VIII. Colloredo Mannsfelda (1870–1942), zapůjčená Vojenským historickým ústavem, dále meč wakizaši, vlastněný secesním malířem Alfonsem Muchou. Skutečným skvostem je osobní džingasa j. v. císaře Kómeie z držby rodu Šimazu. Výstava, jejímž odborným garantem je Česko-japonská společnost, se koná pod záštitou Velvyslanectví Japonska.