Res publica – Prezidentské fórum

Prezidentské fórum Oslav Prahy

Kdy: 18:00

Kde: Nová budova Národního muzea

Vstupné: zdarma

 

 

Letos v prosinci uplyne jeden rok od chvíle, kdy nás opustil první český prezident Václav Havel, který byl nejen velkou politickou osobností mezinárodního významu, ale také symbolem období porevolučních změn. S jeho odchodem jako by se uzavřela jedna etapa ve vývoji České republiky po roce 1989.

Současně koncem roku 2012 vrcholí kampaň před historicky první přímou volbou hlavy státu, která vyvolává velký zájem občanů, a tudíž je dobrou příležitostí k zamyšlení, kam jsme se za více než 20 let od konce vlády KSČ dostali a jakým směrem bychom měli dále pokračovat.

 

Proto jsme se letos rozhodli – mimo jiné právě na počest Václava Havla – jako klíčovou součást Oslav Prahy uspořádat debatu oficiálních kandidátů na prezidenta České republiky.

 

Tohoto „prezidentského fóra“ se zúčastní:

 

  • Miloš Zeman (více)
  • Přemysl Sobotka (více)
  • Vladimír Dlouhý (více)
  • Jiří Dienstbier (více)
  • Jana Bobošíková (více)
  • Vladimír Franz (více)
  • Taťána Fischerová (více)
Pozvání na diskuzi obdrželi všichni oficiální kandidáti na prezidenta ČR.

 

 

Diskuzi bude řídit populární moderátorka Marcela Augustová z České televize.

 

 

A na jaká témata se diskuze zaměří?

 

Po zralé úvaze jsme zvolili těchto deset okruhů:

 

1. Názor kandidátů na postavení hlavy státu, její pravomoci a pozici v ústavním systému.

2. Názor kandidátů na zahraničněpolitickou orientaci ČR.

3. Názor kandidátů na Evropskou unii, její perspektivu a naši budoucnost v ní.

4. Názor kandidátů na institut presidentských milostí.

5. Názor kandidátů na jmenování členů bankovní rady ČNB.

6. Dává přímá volba prezidentovi nějaké nové kompetence, má silnější mandát, může prosazovat emancipovanější, samostatnější politiku jak ve vnitropolitickém, tak v zahraničněpolitickém kontextu?

7. Komu je prezident vzešlý z přímé volby odpovědný? Lidu? Není to příliš neurčitý pojem, který může vést k vnímání prezidenta jako jakéhosi monarchy?

8. Jak chápou kandidáti komunikaci s parlamentními (i neparlamentními) politickými stranami?

9. Co pro kandidáty znamená občanský sektor, nevládní organizace?

10. Jak chápou kandidáti kontinuitu s předchozími hlavami státu – od Masaryka po Havla či Klause?

 

 

Tímto fórem v rámci Oslav Prahy zdůrazníme to, oč tolik šlo Václavu Havlovi, – zájem jednotlivce o dění v celé zemi, zájem, který se může projevovat jak angažovaností v politice, tak zapojením do aktivit občanské společnosti.

 

Oslavy Prahy Vás tedy zvou do Nové budovy Národního muzea na osobní setkání s těmi, kteří usilují o nejvyšší funkci v naší zemi. Seznamte se s jejich vizemi pro budoucnost České republiky. Poznejte, kdo z nich by nás dokázal nejlépe reprezentovat. Zeptejte se, co chtějí ve funkci prezidenta vykonat ve prospěch občanů českého státu, a tedy i vás samotných, vaší rodiny a přátel…